Tipy na výlet

Tajemný Oškobrh

Tajemný Oškobrh

Oškobrh vypadá naprosto nenápadně. Jakoby dvojhrbý kopec. Podobné    vyvýšeniny svědčío tom, kam původně kdysi v druhohorách sahal povrch, než    všechen měkčí materiál odnesl čas a především přirozená eroze. Tato přírodní    lokalita byla zařezena do NATURA 2000 pro cháněný druh brouka roháče obecného.    V okolí kopce se nachází další druhy chráněné fauny i flory.